3 practical use cases

Hoe D’Ieteren een optimaal dealernetwerk uitbouwt.

Voor de aankoop van een wagen start de customer journey van klanten vaak online en niet meer bij de dealer. Met een duidelijk beeld van zijn gewenste wagen stapt de klant naar zijn dealer. Desondanks blijft het aanbod aan dealers en servicepunten uiterst belangrijk. Peter de Preter van D’Ieteren & Carole Noon tonen in deze case waarom en hoe het aanbod aan dealers en servicepunten van de 4 bestudeerde automerken perfect worden afgestemd op de consument.

Comment D’Ieteren établit un réseau optimal de concessionnaires.

Pour l’achat d’une voiture, les clients recherchent désormais des renseignements en ligne et arrivent chez le concessionnaire avec une idée précise du véhicule souhaité. Néanmoins, l’offre de concessionnaires et de points de service reste extrêmement importante. Peter de Preter de d’Ieteren & Carole Noon présenteront dans ce cas pratique pourquoi et comment le réseau de concessionnaires et de points de service des 4 marques étudiées est parfaitement adapté aux consommateurs.

Food Retail : de concurrentie en het marktpotentieel van Carrefour

Gemiddeld hebben huishoudens in België de keuze uit 9 supermarktketens binnen slechts 5 minuten reistijd. Hoe kiest de consument uit dit brede aanbod? Hoe bereken je de concurrentiedruk en het marktpotentieel? Ingmar Peeters van Carrefour en Olivier Janssens leggen uit waarmee je exact rekening moet houden en hoe deze massa gegevens gebruikt kunnen worden.

Retail food: la concurrence et le potentiel de marché de Carrefour

En moyenne, les ménages en Belgique ont le choix entre 9 enseignes alimentaires à moins de 5 minutes. Comment le consommateur choisit-il un point de vente dans une offre aussi dense ? Comment calculer la pression concurrentielle et le potentiel de marché dans un environnement aussi complexe ? Ingmar Peeters et Olivier Janssens vous expliqueront quels facteurs prendre en compte et comment utiliser cette masse de données.

Hoe Clear Channel massacommunicatie omvormt tot microtargeting

Affichagecampagnes plaatsen op locaties waar de gewenste doelgroep aanwezig is. Een droom voor iedere adverteerder. Met People & Places 3.0 van Clear Channel werd dit werkelijkheid. Michel Jadoul van Clear Channel en François Stevens tonen stap voor stap hoe zo’n 15.000 reclamezijdes werden gescoord met tal van criteria (leeftijd, inkomen, voorkeuren voor dranken, vakanties, wagens, …) en vandaag toelaten à-la-carte-netwerken aan reclameborden te bepalen.

Comment Clear Channel transforme la communication de masse en communication hyper ciblée

Placer des campagnes d’affichage exactement là où la cible souhaitée est présente, n’est-ce pas le rêve de chaque annonceur ? Avec People & Places 3.0, Clear Channel a transformé ce rêve en réalité. Michel Jadoul et François Stevens montreront étape par étape comment près de 15.000 faces publicitaires ont été qualifiées avec de nombreux critères (âge, revenus, appétence pour certaines boissons, vacances, véhicules, …) permettant ainsi de composer des réseaux de panneaux publicitaires ciblés « à la carte ».

Zijn alle analyses betrouwbaar? Waarmee moet men rekening houden?

Datakwaliteit, gebruik maken van hypotheses, modeleren, analyseren, conclusies trekken. Hoe vanzelfsprekend is dit proces? Wat zijn hierbij de voornaamste valkuilen? Op basis van een jarenlange ervaring vertelt professor de Crombrugghe over de kritische elementen in een analytisch proces.

Est-ce que toute analyse est fiable ? Quels éléments prendre en compte ?

Préparer diverses données, formuler des hypothèses, modéliser, analyser, conclure. Est-ce réellement un processus évident ? Quels sont les principaux pièges? Faisant parler son expérience, le professeur de Crombrugghe nous épinglera les éléments critiques d’un processus analytique.